Elektronisk oppgjer til HELFO

Du som tidlegare har lasta ned refusjonskrav frå EPJ (elektronisk pasientjournal) til minnepinne eller CD/DVD og sendt dette til Helfo, kan no laste opp refusjonskravet ditt...

ARKo v. 5.71

ARKo v.5.70