Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Videre bruk.... > Utskrift av sykemelding

Utskrift av sykemelding

Du skal stå inne i pasientinformasjonen til pasienten du skal skrive ut sykemelding til, klikk deretter på Funksjoner og  Sykemeldinger i menyen.

Du får da opp bildet Sykemeldinger og trykker på knappen Ny.

Du får da opp en veiviser som følger deg gjennom utfyllingen av sykemeldingen. Første bildet er  Pkt. 0 vurdering av arbeidsmulighet/sykemelding, velg riktig vurdering og trykk Neste nede til høyre for å gå videre til Pkt.1.

 
I Pkt. 1 legger du inn informasjon om personen og arbeidsforholdet, når du har lagt inn alle opplysninger trykker du Neste og går videre til Pkt. 2.

I Pkt. 2 kommer den medisinske vurderingen i pkt. 2.1, 2,2 og 2,3 er det hentet opplysning fra den aktive henvisningen til pasienten, og du skal vurdere om det medisinsk sett  er mulig å være i tilrettelagt arbeid. Når du er ferdig her trykken du Neste og går videre til Pkt. 3 og 4.

I Pkt. 3 og 4, her kommer avventende sykemelding og friskmeldingsplan, trykk Neste og gå videre til Pkt. 5 når de er ferdig her.

Pkt 5: Veiledning til arbeidsgiver og arbeidstaker Beskriv hensyn som må tas og eller muligheter, forebyggende tiltak  og varighe". Trykk Neste og gå videre til pkt. 6 når du er ferdig.

Pkt. 6: Erklæring til NAV, trykk Neste videre til pkt. 7 når du er ferdig.

Pkt. 7: Underskrifter, trykk Neste, videre til utskifter når du har kontrollert at opplysningene stemmer.

Utskift: Her velger du språk, med eller uten bakgrunnsbilde og hva som skal skrives ut og trykker på Printeren nede til høyre og utskiften blir sendt til skriveren.