Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Videre bruk.... > Utskrift av røntgen henvisning

Utskrift av henvisning til røntgen

Ved utskrift av henvisning til røntgen står en inne på pasienten i pasientinformasjon og går til "Funksjoner" og velger "Røntgen henvisning" som vist i bildet under. Deretter følger de veiviseren igjennom henvisningen.

De får da opp dette bildet og trykker "Ny".

Da får de opp navnet til pasienten og behandler i bildet og trykker "vis" ute til venstre.

Da kommer de inn i henvisningen og starter i fanene "Henvises av". De opplysningene som ligger i programmet kommer inn automatisk, resten må de fylle ut og deretter trykker de "Neste" for å gå videre til "Pasient og problemstilling".

Under "Pasient og problemstilling" kontrollerer de pasientopplysingene og legger inn Klinisk problemstilling. Deretter trykke de "Neste" for å gå videre til "Hva ønskes undersøkt".

Under fanen "Hva ønskes undersøkt" skal en velge undersøkelsemetode som MR, CT, Ultralyd, Mammografi, RTG. Deretter trykker en "Neste" for å gå videre til "Sjekkliste før MR".

"Sjekkliste før MR", fylles ut av pasient eller henviser, trykk "neste" for å gå videre til utskrift.

"Utskift" - Trykk på "Printer" knappen nede i høyre hjørne som vist på bildet under og jobben er utført.