Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Videre bruk.... > Statistikker

Statistikker

Pålogging til statistikkprogrammet:
For å komme inn i statistikkprogrammet i ARKo Terapeut går en til Funksjoner og velger Statistikk fra menyen.

Du får da opp påloggingen til statistikkprogrammet og bruker det samme passordet som i påloggingen til ARKo Terapeut og trykker OK

 

Bruk av statistikkprogrammet:
Etter oppstart av statistikkprogrammet kommer du inn på forsiden, her må du legge inn riktige datoer for ønsket periode, pass på at datoformatet blir riktig, slik som vist på bildet under, du kan evt. bruke knappen til høyre for datofeltet og bruke kalenderen for å legge inn riktig datoformat.

Deretter velger du statistikk i ute til venstre ved et dobbeltrykk, du får da opp statistikken i feltet til høyre.

Aldersfordeling egendefinert:
Dersom de forhåndsinnlagte aldersfordelingene ikke passer, bruker du aldersfordeling egendefinert, dobbltrykker på den ute til venstre og får opp dette bildet:

Rediger aldersfordelingen her til deres ønske og trykk OK, statistikken kommer da opp i bildet til høyre.

 

Refusjonsfilter, takstkodefilter og behandlingstype:

Refusjonsfilter:
Du kan i ARKo Terapeut hente ut statistikk utfra om en pasient har full-refusjon eller vanlig refusjon. Du kan også få statistikker utfra hvilke takstkoder og behandlingstyper som er brukt (behandlinger, trening, møter).

For å hente ut statistikk kun på pasienter med full-refusjon eller vanlig refusjon velger du ønskt refusjon i refusjonsfilteret, som vist under og velger deretter en aldersfordeling som viser statistikken.

Takstkodefilter:
Du kan ta ut statistikk på enkelte takstkoder for å se hvor mye disse er brukt, f.eks. hvor mange pasienter som går med A10 takst. Du trykker på den grå knappen til høyre for refusjonsfilter som vist under:

Du får da opp en liste over takstkodene og velger en eller flere takstkoder, som vist under og trykker OK:

Deretter velger du en aldersfordeling som da viser hvilke pasienter som har brukt de valgte takstene.