Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Videre bruk.... > Flytte behandlinger mellom serier

Flytte behandlinger mellom serier

For å kunne flytte en behandling fra en serie til en annen må du passe på at begge seriene er Aktive.

Dersom serien står til Ferdig sett Avslutte? til Nei og trykk Lagre.

Gå inn til Behandlingsoversikt og trykk på knappen foran datoen på behandlingen du vil flytte til en annen serie. Se bilde:

 

Du får da opp Behandling på aktiv serie. Øverst til venstre står serienummeret til serien behandlingen ligger på, bruk pilen ned til høyre for serienummet, da velger du det andre serienummeret. Se bilde:

Når de har byttet serienummer trykker du Lagre og deretter Lukk, behandlingen er nå flyttet over til den andre serien. Gjenta hvis det er flere behandlinger som skal flyttes.

Når operasjonen er ferdig husk og sett Avslutte? Til Ja, på serien som har utført 24 behandlinger.