Mode
Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Videre bruk.... > Egendefinerte maler

Egendefinerte maler

I ARKo Terapeut kan du legge inn egne maler som du kan hente frem i journaler, anamnese, sykehistorie og rapporter og US.

Opprette en egendefinert mal:
For å lage en slik mal, høyreklikker du i skrivefeltet i f. eks. journalen og får frem menyen som vist under, og velger Egendefinerte maler.

 

Du får da opp bildet Tekstmaler og velger Ny tekstmal, deretter må du gi den nye malen et navn øverst til høyre.

Deretter skriver du inn malen i feltet under og trykker lagre, du vil da se at malnavnet legger seg ut til venstre. På denne måten kan du lage og lagre så mange maler du vil.

Hente frem en egendefinert mal:
For å hente frem en egendefinert mal gjør du på samme måte som ved oppretting et høyretrykk i et skrivefelt f.eks i journalen og velger Egendefinerte maler fra menyen.

Du får da opp bildet Tekstmaler og velger mal ute til venstre i bildet (som vist under), og trykker på knappen Bruk valgt mal, malen flytter seg da inn i skrivefeltet i journalen og du kan fylle inn mer informasjon der du ønsker