Mode
Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Videre bruk.... > Angre avregning

Angre avregning

Får du avslag fra Helfo på en eller flere innsendte behandlinger kan du angre de tilbake og sende de inn på nytt enten med en gang eller sammen  med neste oppgjør.

Det er to måter å rette en avvist regning på enten ved hjelp av navn på pasient eller ved hjelp av regnings id som blir oppgitt i tilbakemelding fra Helfo.

Metode 1: Pasientnavn.
Gå til Funksjoner, Avregning til Helfo og velg fanen Tidligere avregnede behandlinger.

Velg riktig dato for hvilket oppgjør du har fått avslag fra datolisten Tidligere avregninger.

Dersom du har fått avslag på et helt oppgjør og skal angre alt, bruker du knappen Angre avregning.

Svar Ja på spørsmålet Ønsker du virkelig å angre denne avregningen?

Dersom du har fått avslag på alle behandlingene på en pasient, trykker du på knappen foran pasientnavnet, du får da opp bildet Behandlinger for valgt serie som viser behandlingene som var innsendt på denne avregningen. Bruk knappen nederst i bildet Angre avregning. Se bilde:

Svar Ja på Er du sikker på at du ønsker å angre avregning på disse behandlingene?.

Dersom du har fått avslag på en enkelt behandling, trykk på knappen foran navnet til pasienten, du får da opp bildet Behandlinger for valgt serie, bruk knappen helt ute til høyre (pilen som krøller seg tilbake) på valgt behandlingsdato. Se bilde:

Svar Ja på spørsmålet Er du sikker på at du ønsker å angre avregning på denne behandlingen?.

Når du har angret et oppgjør eller enkeltbehandlinger flytter disse seg tilbake til Behandlinger klar til avregning, da kan en korrigere/rette behandlingene og sende de inn på nytt. Pass på at periodelengde i avregningen strekker seg over de behandlingene som har vert angret. Se bilde:

 

Metode 2: Regnings ID
En annen måte å angre behandlinger/avregning på er å velge riktig avregningsdato fra datolisten Tidligere avregninger og trykke Liste. Se bilde:

Da får du opp en liste som kan sorteres kronologisk etter flere ønsker, regningsdato, pasient ID, regnings ID eller pasientnavn. Sorteringen velger du ved å trykke på kolonneoverskriftene. I brev fra Helfo er det sortert etter regnings id.

(Nb! går du fra regnings id 99 til 100 står 100 først i brevet, dette kan virke litt forvirrende.)
 

For å angre behandlingane her bruker du knappen ute til høyre (Pilen som krøller seg tilbake).

Svar JaEr du sikker på at du ønsker å angre avregning på denne behandlingen?

Når du har angret et oppgjør eller enkeltbehandlinger flytter disse seg tilbake til Behandlinger klar til avregning, da kan du korrigere/rette behandlingene og sende de inn på nytt. Pass på at periodelengde i avregningen strekker seg over de behandlingene som har vert angret. Se bilde: