Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Installering, bli kjent og daglige rutiner > Sikkerhetskopiering

Sikkerhetskopiering

Etter endt arbeidsdag eller etter du har lagt inn mye informasjon anbefaler vi at du tar sikkerhetskopi for å sikre dine data.
 

Fremgangsmåte:

Når du logger av ARKo Terapeut svarer du Ja til å avslutte og Ja til å sikkerhetskopiere.
Etter at du trykker Ja på denne, avslutter ARKo og vinduet for Sikkerhetskopiering og Gjennoppretting av data i ARKo åpnes.
Trykk deretter på Avansert for å få opp en hurtigmeny for plassering av sikkerhetskopi.

Når du trykker Lag sikkerhetskopi blir det opprettet en sikkerhetskopi som blir lagt på valgt plassering i ARKo Terapeut katalogen Backup.

Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopien ut av maskinen og inn på en USB-penn, dette for å ha sikkerhetskopien lett tilgjengelig dersom du får en maskinkrasj. Du må da endre plassering av sikkerhetskopi før du lager sikkerhetskopi.

Sett deretter inn en minnepenn eller en ekstern harddisk som du ønsker å lagre sikkerhetskopien på.
1. Trykk deretter på det ikonet med bilde av en stoppeklokke og minnepenn for å velge minnepennen som plassering av sikkerhetskopien.
2. Trykk deretter Lag sikkerhetskopi... for å generere sikkerhetskopien.Når sikkerhetskopieringen er ferdig får du opp meldingen:

  • Trykk OK og sikkerhetskopieringen er ferdig.

Gå gjerne inn på USB-pennen, der kan du se en datomappe (f.eks "27012016") og åpne denne, der ligger sikkerhetskopien atbac.sik, denne går ikke an å åpne uten å gjenopprette i ARKo Terapeut.