Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Installering, bli kjent og daglige rutiner > Registrere Behandlinger

Registrere Behandlinger

 

For å kreve refusjon og egenandeler må du opprette behandlinger. Disse utgjør grunnlag for våre økonomiske krav. Behandlingene kan være av typen Behandling, Møte eller Trening. De er også grunnlag for krav der pasienten ikke har møtt til behandling.

I ARKo finnes det flere måter å registrere behandlinger på. Denne siden vil vise deg tre.

 

Ny Behandling fra Aktiv Behandlingsserie:

 • I skjemaet Aktiv Behandlingsserie (Henvisning / Rekvisisjon) er det nede på høyre side en knapp med påskriften Ny behandling.

 

Ny Behandling fra Dagbok:

 • Trykk på Dagbok og  Dagbok.
 • Velg ønsket klokkeslett og dato. Trykk deretter i feltet under Pas / gruppe / tekst og skriv etternavnet til pasienten du vil sette inn. 
 • Trykk deretter på pasienten du ønsker å registrere behandling for. 

 • Når pasienten har møtt til behandling settes kryss/hake i kolonnen Møtt. Trykk Lagre og behandlingen er opprettet.
 • Når du oppretter en behandling slik, vil takstene du valgte i Behandlingsform kopieres til behandlingen. Ønsker du å endre dette for denne avtalen kan du gjøre det i dagboken og deretter trykke Lagre.

 • For å vise/redigere behandlingen trykker du knappen Vis Behandling... til høyre.

 

Ny Behandling fra Ukesoversikt:


 • For å legge til pasient i ukeoversikt må du trykk på den lyse boksen under M (Møtt) på det klokkeslettet og datoen du ønsker å legge til behandling.

 • Her får du en liste over alle aktive behandlingserier  Her kan du søke på etternavnet til pasienten du ønsker å sette inn i ukeoversikten. 
 • Trykk på * (stjerneknappen) til venstre for den pasienten du ønsker å sette inn. 

 • I Ukeoversikten har du en knapp for å opprette en behandling på en avtale. Her kopieres takstene fra Behandlingsform i Behandlings serien, dato og klokkeslett settes. Refusjon- og egenandels krav bygges. Dette gjøres automatisk for deg.
 • Ønsker du å se og/eller redigere den nye behandlingen, trykk en gang til på møtt knappen.

 

Skjemaet Behandling:

 • Når du bruker en av metodene for registrering av ny behandling, kopieres data fra Behandlingsform som du registrerte i Behandlingsserien (se Pasienter og Henvisninger). 
 • Her kan du endre Behandlingsdato og Tidspunkt. Du kan også endre takster og andre behandlingsdata. Endringene du utfører her gjelder for denne avtalen og er grunnlag for refusjon og egenandel.
 • Trykk Lagre.

Dersom pasienten skal betale egenandel kan du trykke her for å lære deg hvordan du skal motta egenandel.