Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Installering, bli kjent og daglige rutiner > Pasienter og Henvisninger

Pasienter og Henvisninger / Rekvisisjon

Pasienter:

 • For å komme til skjema for registrering og redigering av pasienter trykker du på knappen i menylinjen som heter Pasienter.

 • Her fyller du inn de pasientopplysningene som er nødvendig. En del av feltene er for statistikk og er ikke absolutt nødvendig å fylle ut.
 • Når du er ferdig å fylle inn den informasjonen du ønsker, trykker du Lagre. Du kan nå enten registrere inn en ny pasient eller registrere en henvisning på pasienten.

 • For å registrere en ny pasient trykker du knappen Ny pasient da får du opp et nytt blankt skjema klart for registrering av neste pasient.

 

Henvisning / Rekvisisjon:

 • Ønsker du å registrere inn en henvisning trykker du på knappen Ny Behandlings-serie og da får du opp et spørsmål om du ønsker dette. Svarer du Ja på denne får du opp ett nytt skjema.

 

Henvisning:

 • Som du ser er skjemaet delt opp i 4 mapper; Henvisning, Behandlingsform, Beh. oversikt og Rapporter og US Fyll inn informasjonen som står på rekvisisjonen under Henvisning og trykk Lagre.
 • Gå så videre til mappen Behandlingsform.

 

Behandlingsform:

 • Her fyller du inn behandler, behandlingssted og behandlingstakstene. Du får opp refusjonsummen og pasientandel automatisk etter det som er standard i takstplakaten.
 • Dersom du bruker fast egenandel skrives beløpet inn og det merkes av i ruten frys. Du vil da få opp denne egenandelen under hele behandlingsserien.
 • +tillegg brukes for de tillegg som brukes. Dette kan være tillegg som pasienten ikke får dekket av rikstrygdeverket. For eksempel laken-, hygienetillegg osv.
 • Når du har satt inn den informasjonen du ønsker, trykker du Lagre.

 

Nå er du klar til å Registrere Behandlinger.