Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Installering, bli kjent og daglige rutiner > Motta Egenandeler

Kassen - Motta Egenandeler

 

Den elektroniske kassen i ARKo gjør ditt system mer fleksibelt. Her vises ubetalte egenandeler, varer og fakturaer. Du kan med enkle knappetrykk selge varer, registrere betaling og skrive ut fakturaer og kvitteringer. Du kan også gå gjennom tidligere innbetalinger, vise transaksjoner, vise fakturaer og skrive ut kvitteringskopier.

Innbetalinger du registrerer i kassen danner grunnlag for påkrevde kasserapporter (z-rapporter) og hjelper deg å holde oversikt på innbetalinger og utestående beløp.

Kassen gir deg full oversikt og kan hentes frem fra pasient, behandling, behandlingsserier, dagbok og ukesoversikt. Du kan gjøre oppslag basert på behandler, pasient og datoer. Den vil også vise gjennomførte transaksjoner der du raskt kan skrive ut en kvittering direkte fra enkeltbehandlinger og avtaler.

 

Åpne kassen fra Ukeoversikt:

 • Er det et kryss i kasse-knappen indikerer dette at avtalen er betalt eller at det er ingen egenandel. Da vil kassen åpne og vise utført transaksjon der du blant annet kan skrive ut en kvittering.
 • Trykk knappen for å åpne kassen.

 

Åpne kassen fra Dagbok:

 • For å komme til kassen fra Dagbok kan du trykke på knappen for gjeldende avtale i kasse kolonnen. Er det kryss i denne knappen er avtalen betalt eller uten egenandel.

 

Åpne kassen fra de fleste andre skjemaer:

 • Har du en pasient, behandlingsserie eller et annet økonomisk skjema fremme, finnes det en knapp for å åpne kassen.

 

Kassen:

 • I dette skjemaet kan du få opp alle utestående beløp for valgt pasient. Du kan også registrere og kreve betaling for varer.
 • Vareregisteret (knapp nede på venstre side) hjelper deg til å bygge opp et vareregister. Dette vil hjelpe deg til å hurtig finne frem varer i kassen.
 • Knappen Kontant..., Terminal... eller Faktura... åpner skjema for mottak av betaling og utskrift av kvittering eller faktura.

 

 

Registrer kontant innbetaling:

Betaler pasienten kontant trykker du på "Kontant..." nede til høyre. Du får da opp bildet "Skriv ut", svarer du "Ja" godkjenner du innbetalingen og skriver ut en kvittering, svarer du "Nei" godkjenner du innbetalingen uten å skrive ut en kvittering. Du kan også trykke "Avbryt" dersom du ikke mottar kontanter nå.

 

Registrer terminal innbetaling:

 

Betaler pasienten på terminal trykker du på "Terminal..." nede til høyre. Du får da opp bildet "Skriv ut", svarer du "Ja" godkjenner du innbetalingen og skriver ut en kvittering, svarer du "Nei" godkjenner du innbetalingen uten å skrive ut en kvittering. Du kan også trykke "Avbryt" dersom du ikke mottar kontanter nå.

 

 

Skriv ut en faktura:

 • Skal du skrive ut faktura trykker du Ja. Du vil da få spørsmål om å Godkjenne faktura, dette svarer du Ja til.

 

Etter innbetaling:

 • Etter mottatt betaling viser kassen at dette er håndtert. Oppe i høyre hjørne vises et unikt kassenummer og dato + klokkeslett for registrert innbetaling. Du kan også skrive ut kvitteringskopier (se knapp nede på høyre side).
 • Ønsker du å vise utestående for denne pasienten, trykk knappen Vis utestående for valgt kunde.
 • For å se tidligere innbetalinger for pasienten, trykk på kikkerten oppe i høyre hjørne. Der vil du få frem en liste over kassenummer og datoer med mulighet til å vise kassen for hver av dem.

I dette skjemaet har du mulighet å angre en innbetaling. Systemet vil ikke slette kvitteringen. Denne er låst i følge loven. Ved angring av innbetaling vil det bli opprettet en utbetalingskvittering med ett nytt unikt kassenummer. Nye kasselinjer vil bli opprettet slik at utestående for pasienten blir det samme som før innbetaling.

 

Synlighet av innbetalinger:

 • Ukeoversikt

 

 • Dagbok

 

 • Behandlingsskjema

 

På slutten av dagen må det genereres en kasserapport som gir en oversikt over kontantflyt for arbeidsdagen. Denne rapporten gir deg oversikt på hva du har mottatt av kontanter og gjennom betalingsterminal samt en mulighet for å registrere reelt kasseinnhold og kommentere eventuelle avvik. Denne rapporten bruker registrerte kassedata som grunnlag. Se hvordan under Kasse rapport (z-rapport).