Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Installering, bli kjent og daglige rutiner > Kasse rapport (z-rapport)

Kasserapport (Z-Rapport)

 

På slutten av dagen må det genereres en kasserapport som gir en oversikt over kontantflyt for arbeidsdagen. Denne rapporten gir deg oversikt på hva du har mottatt av kontanter og gjennom betalingsterminal samt en mulighet for å registrere reelt kasseinnhold og kommentere eventuelle avvik.

Denne rapporten bruker registrerte kassedata som grunnlag.

For å gjøre dette enklest mulig for deg har vi laget en veiviser som hjelper deg gjennom denne prosessen.

For å starte veiviseren, gå til Funksjoner -> Kasserapport veiviser.

 

Veiviseren:

 • Flere brukere kan bruke samme kasse og kan dermed ta et felles kasseoppgjør. På første side i veiviseren velges brukere som skal inkluderes i denne rapporten. Alle kassetransaksjoner som ikke tidligere er blitt med i en kasserapport vil bli inkludert i denne oversikten.

 

 

 • Her fyller en inn nødvendige data (felt med hvit bakgrunn).
 • Inngående beholdning: Hva som var i kassen ved start av dagen. En automatikk er laget for å bruke beløpet i feltet utgående beholdning fra forrige rapport generert av aktiv bruker.
 • Opptelling av kasse: Hva som er i kassen ved generering av denne rapporten. Hvis det er en differanse mellom beregnet og opptelt, kan en forklaring skrives.
 • Uttak fra kasse: Her registrerer du hva som er tatt ut av kassen. En automatikk er laget for å hjelpe deg med automatisk utfylling av dette. Trykk den lille knappen ved siden av feltet for uttak av kasse for å aktivere automatikken.
 • Beløp satt inn i nattsafe: Hvis du bruker nattsafe eller du setter inn i bank, registrer beløp her.

 

 

 • Veiviseren gir deg et valg om å skrive ut rapporten og/eller vise et skjema som innholder data for denne rapporten ved fullføring.
 • Trykker du Fullfør, vil kasse rapporten bli generert og låst. Du vil ikke kunne endre på disse data senere.

 

Oversikt kasserapporter:

Vi gir deg også mulighet for å vise en oversikt på tidligere genererte kasserapporter. Du kan hente frem denne oversikten via Funksjoner > Vis kasserapporter (z-rapporter). Se bilde av menyvalg øverst.

 • Her vil du få en oversikt som viser dato, klokkeslett, bruker, sum kontant- og terminal – innbetalinger. En knapp på venstre side tar deg med til detaljer for valgt rapport.

 

Kasserapport detaljer:

 • Her vises kassetransaksjoner samlet i en dagsrapport. For å se en enkelt transaksjon, trykk den lille knappen til venstre på ønsket linje.
 • På dager uten kontantomsetting kan en også lage en kasserapport. Gå da inn på Kasserapport veiviser. En får ikke opp noen dato i bildet Velg brukere. Trykker videre på Neste til bildet Tell opp kasse og registrer differanse. Her står det kr 0,-. Trykk på Neste og deretter Fullfør. Du vil nå ha en rapport uten registrerte innbetalinger.