Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Installering, bli kjent og daglige rutiner > Brukerdata og innstillinger

Brukerdata og Innstillinger

Brukerdata:

 • Når du har logget inn møter du skjermbildet Behandlerdata. Fyll inn den informasjonen som er hensiktsmessig for ditt bruk. Feltet navn er fylt ut med demobruker, denne skal overskrives. Opplysninger i dette bildet blir brukt på regninger og rapporter. Trykk Lagre når du er ferdig.

 • Før du starter med å registrere pasienter og behandlinger er det viktig å velge hvilken Behandlertype du er, Fysioterapeut eller Logoped. Dette vil gi deg tilgang til riktig takstplakat. 

Hvis du har et annet bilde fremme og må redigere disse opplysningene, finner du frem til denne informasjonen i hovedmenyen (Vedlikehold > Behandlerdata)

 

Innstillinger for Dagbok:

 • I dette skjemaet kan du stille inn dagboken med startpunkt, sluttpunkt og intervaller. Dette blir standardinnstillinger men kan endres via innstillings valg i dagbok og ukeoversikt. Endringene kan også gjelde for enkelt dager.
 • Delt dagbok kan være hensiktsmessig for dere som jobber i nettverk eller er flere som deler samme maskin. Ved å bruke dette valget kan dine kollegaer eller sekretær få tilgang til dine avtaler.

 

Passord:

 • For å ivareta sikkerheten må du sette et passord på din brukerkonto. Dette vil forhindre tilgang for uvedkommende. Ved å trykke på knappen Endre passord... får du opp skjema for dette.

 • Når du endrer passord skal det gamle passordet skrives inn. På nye program har vi ikke passord. Feltet skal da stå tomt. Videre skriver du inn nytt passord og gjentar det under bekreft nytt passord.
 • Trykk OK når du har fylt inn passord.

Programmet skiller store og små bokstaver.

 

Oppstartsbilde:

 • Her kan du velge hvilket skjema som skal åpnes når ARKo Terapeut starter. Merk det skjema du ønsker å bruke. 

 

Med eller uten driftstilskudd:


 • Dersom du ikke har driftstilskudd huker du bort i ruten for Refusjonsrett. 
 • Du kan òg velge om frikort funksjon skal aktiveres. Dvs. om ARKo skal varsle når frikortgrensen er nådd.
 • Trykk Lagre når du er ferdig. 

 

Da når du har kommet så langt er det klart for å registrere Pasienter og Henvisninger.