Du er her: ARKo Terapeut > Manualer > Installering, bli kjent og daglige rutiner > Avregning til HELFO

Avregning til HELFO

Når vi har fylt inn henvisninger og besøkdatoer på pasienten er vi klar for å ta en avregning til trygdekontoret. Trykk knappen Funksjoner på menylinjen deretter Avregning til HELFO... Vi får da frem skjemaet Avregning.

 

Avregning:

Her kontrollerer du datoene øverst, fra og med dato, til og med dato og passer på at behandlingane som skal avregnes ligger innenfor disse datoene. I kontrollfeltet ute til høyre skal det ikke være røde merker som indikerer feil. Deretter trykker du på utskifter.... Du får da frem skjemaet Utskifter avregning.Det første du gjør i dette bildet er å trykke Generer oppgjørs fil (1),

Du får da opp bildet Brenne direkte til Cd, her svarer du Ja.

Du får nå opp bildet Brenn oppgjørsfil til cd, her trykker du på knappen Brenn cd som vist på bildet under:

Du kommer nå direkte inn i cd-brennings-veiviseren og trykker Neste som vist på bildet under:Du får nå melding om å vente mens filene blir brent på cd-en, når cd-en spretter ut får du melding om at du har brent filene dine til platen og du skal trykke Fullfør som vist på bildet under:

Du kommer nå tilbake til bildet Brenn oppgjørsfil til cd, her trykker du Lukk nede til høyre og kommer tilbake til Utskrifter avregning og trykker Skriv ut(2).

Nå kommer det utskrifter av samleregning, Oversikt regning fysioterapi honorartakst, Oversikt regning vanlig refusjon, Kjørebok og Kommunikasjon. Når utskriftene er skrevet ut trykker de Lukk (3). Da får du opp meldingen Godkjenne avrenging?

De svarer ja på meldingen og oppgjøret flytter seg til "Tidligere avregnede behandlinger". De merker nå cd-en med navn og sender den til NAV ilag med samleregningen og de ny rekvisisjonene.