Du er her: ARKo Terapeut > Hva er nytt?

Endringer og tillegg i ARKo Terapeut

 

Versjon 5.56 - 1. juli 2018
 • Nye takstbeløp
 • B22 tas ut av takstregisteret og blir automatisk fjernet fra aktive behandlingsserier
 • Til og med avregningsdato blir automatisk satt til dagens dato
 • Ved oppretting av ny serie basert på en avsluttet vil bruker få varsel dersom Avregne er huket vekk
 
Versjon 5.55 - 1. januar 2018
 • Feltet for Sykdomspunkt faller bort.
 • Henvisningsdato blir automatisk satt ved opprettelse av ny behandlingsserie.
 • Ny link til Pasienttransport under Funksjoner og System.
 • Egenandelstak 2 endres til kr 2.025,-
 • Varsling for 6mnd forsvinner.
 • Tak for antall behandlinger per behandlingserie er satt til maks hos fysioterapeuter.
 • Endringer i forskrift for fysioterapi (les under).


Følgende bestemmelser i forskriften faller bort:
-   Det må foreligge henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut
-   En henvisning gjelder for inntil 24 behandlinger. Dersom det er behov for
    ytterligere behandling, skal det foreligge ny henvisning.
-   Behandlingen må påbegynnes innen 6 måneder etter at henvisende behandler har
    skrevet henvisningen, og det kan ikke være opphold på mer enn 
    6 måneder i behandlingen. Hvis ikke fristene overholdes, 
    må medlemmet ha ny henvisning
-   Dersom en pasient får undersøkelse og individuell behandling/gruppebehandling
    samme dag, vil det telle som to behandlinger i forhold til begrensningen på 
    24 behandlinger per henvisning. Det samme gjelder dersom pasienten mottar
    individuell behandling og gruppebehandling eller to gruppebehandlinger samme dag.
-   Merknad A6: Treningen kommer i tillegg til de 24 behandlingene 
    henvisningen gjelder for.

 
Versjon 5.48 - 27. juni 2016
De viktigste endringene er:
 • Egenandelene er økt med gjennomsnittlig 8 prosent
 • Det er justering av beløp på de fleste takster
 • Takstene A7, A11, B20 og B21 utgår
 • Endret ordlyd A2-takstene, A8 og A9
 • Takst C33 utvides til å gjelde for inntil 6 barn og splittes i to takster, C33a for de første tre, og C33b for de neste tre
 • Ny takst C34h – tillegg for grupper med 2-4 deltakere, per pasient 
 • Takst A10 kan benyttes for alle pasienter, ikke bare honorartakstpasienter
 • Det åpnes for kombinasjon av A9a og A9b med A2g
 • Ikke mulighet for å kombinere B22 med gruppetakster
 • Som følge av at noen takster utgår og at det kommer nye takster, er det mange endringer i ugyldige takstkombinasjoner.


Delvis kompensasjon for elektronisk samhandling:
Det er også framforhandlet en kompensasjon for elektronisk samhandling via helsenettet. Fra 1.1.2017 opprettes det en takst H2a for elektronisk samhandling via helsenettet med et månedlig beløp på 846 kroner. Fysioterapeuter som ikke kan dele helsenettkostnaden med andre behandlere, kan i tillegg utløse takst H2b på 508 kroner i måneden. Det tas forbehold om Stortingets vedtak av budsjettet for 2017.


Oppgradering før 1.7.2016
ARKo Terapuet tar hensyn til behandlingsdato ved oppretting av nye behandlinger og benytter nye takster og takstbeløp på behandlinger på og etter 1.7. 

Kontrollrutiner er oppdatert til å følge regelendringer etter 1.7. Selv på behandlinger med dato før. Dette vil kunne medføre at systemet vil varsle feil på takstbruk. Som tidligere vil ikke ARKo stoppe deg med innsending av oppgjørsdata selv om det varsles feil.

Takstmaler i grupper bør gjennomgås og korrigeres der det er behov for det.

Husk å ta en sikkerhetskopi før oppgradering!

 
Versjon 5.44 - 11. april 2016
 • Oppgjørsfilnavn ved signering/helsenett settes til meldings GUID
 • Link til meldingssystem (ASP/helsenett) under Avregning til HELFO
 • Høyreklikkmeny i dagbok viser Dagens Internjornal som valg nr 2
 • Fikset link til Oppgradering
 • Fikset link til Diagnosekode søk
 • Lagt til link til Helsepersonellregister søk
 
Versjon 5.37 - Friday, October 02, 2015 - 26. oktober 2015
 • Ny funksjon: SMS-varsling. Send innkallinger og påminnelser på SMS til pasientene dine. Send enkelt ut SMS-er over internett.
 • Diverse små forbedringer i ARKo Terapeut.
 
Versjon 5.35 - 1. juli 2015
 • Nye L takster lagt inn.
 • Stabilisering av funksjoner rundt takstregister, dagbok og journal.
 • Oppdatert hjelpekomponenter for avregning og program-kommunikasjon.
 
Versjon 5.34 - 19. desember 2014
 • Størrelse endring av dagbok. Ved åpning av dagbok vil denne strekke seg i forhold til program-størrelse. Dette vil åpne opp for plass til flere takstkoder og lignende. Denne funksjonen kan deaktiveres via innstillinger.
 • Total opparbeidet (egenandel + trygdeandel) lagt inn i rapporter for inntektsoversikt.
 • Rettet skrivefeil i Målsetting (Epikrise, Hurtigrapport).
 • Import funksjon for oppgjørsfiler.
 
Versjon 5.33 - 29. september 2014
 • Ved generering av oppgjørsfil vil en i tillegg til spørsmål om å brenne direkte få valg (i samme skjema) om plassering av fil. Her er det også en konfigurerbar liste med mapper
 • Endret størrelse på epikrise skjema
 
Versjon 5.32 - 28. september 2014
 • Ved ny behandling (og D40 ikke er registrert i serien) hentes riktig beskrivelse av D40 taksten
 • Adressefelt i utskriftsskjema faktura (fra kasse)
 • Utvalg av takster fra gruppesskjema inneholder nå kun takster basert på dagens dato
 • Mellomrom i takstkombinasjoner i gruppe tas vekk før takstlogikk under oppretting av behandlinger
 • Ny helsepersonell nummer liste lagt inn
 • Frikortbeløp endret til 2670,- og denne innstillingen er nå gjort felles for alle brukere
 • Kan velge overskrift ved utskrift av behandlingsoversikt. Systemet husker siste overskrift
 
Versjon 5.31. - 7. juli 2014
 • Sletting av avtaler i dagboken reparert
 • Lagt til F22a og F22b i takstregisteret for å håndtere hjemmebehandling med reisetid. Disse takstene slås sammen til F22 under oppgjør.
 
Versjon 5.30 - 30. juni 2014
 • Nytt takstregister gjeldende fra 01.07.2014
 • Nye kontrollregler i forbindelse med takstregisteret
 • Kommunikasjon endret for å støtte nye samhandlingstakster
 • Endret rutine for automatisk alderstakst
 
Versjon 5.29 - 10. januar 2014
 • Noe skrivefeil rettet
 • Bestill kodenøkkel på epost knapp fjernet
 • Reisekvittering tar nå med trening
 • Rettet feil i funksjon for utregning av utestående faktura pr ønsket dato. Funksjonen benyttet Skrevet ut dato. Rettet til Faktura dato
 • Kobling mellom Exor 3, Exor Live og ARKo Terapeut oppdatert
 
Versjon 5.28 - 31. oktober 2013
 • Korrigert EØS tabell rutiner ved oppgjør med HELFO.
 • Endret kontrollregel for frikort behandlinger der behandlingene er håndtert av kasse.
 • Lagt inn en knapp i aktiv behandlingsserie for å hente frikort dato.
 • Endret tabulator rekkefølge i aktiv behandlingsserie henvisning og behandlingsform. Rekkefølge også endret i pasient skjema.
 
Versjon 5.27 - 5. juli 2013
 • Endret kontrollrutine til å håndtere databaser med svært mange behandlinger.
 
Versjon 5.26 - 26. juni 2013
 • Nytt takstregister lagt inn. Oppgraderingen kan installeres og brukes før 01.07.2013 da denne versjonen inneholder takster før og etter.
 • Lagt ved "Foreskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m."

Det anbefales å bruke MS Access 2000 RT inntil videre da det ennå mangler noen kompatible moduler for 2003, 2007 og 2010 versjonen. Hvis du ønsker å endre dette, start programmet Konfigurer.exe som ligger i program mappen.  
 
Versjon 5.25 - 3. mai 2013
 • "Kontroller behandlinger" knapp lagt til i tidligere avregnede behandlinger.
 • Kontroll på frikortdato ved lagring av behandlinger og avregning.
 • Kasse -> Kikkert -> Skriv ut liste. Mulighet å endre på hva som skal stå som overskrift på utskrift.
 • Ved merking av Oversikter i utskrifts skjema under Avregning vil merket være satt neste gang skjemaet åpnes.
 • Fokus feil melding på Bilde3 reparert.
 • Lagt til 4-års kontroll i helsestasjon.
 • Access 2010 meny-system for de som bruker Access 2010 til ARKo. (Runtime kan lastes ned herfra)
 • Maksimering av Brukerdata skjema ved åpning.
 • Utskrift av innkalling henter riktig postnummer opplysning.
 • Lagt inn mulighet for redigering av innkallings-tekst.
 
Versjon 5.23 - 8. mars 2013
 • Kontrollregler for avregnede behandlinger er slått av.
 • Kontrollregler for behandlinger klar til avregning kan deaktiveres via Vedlikehold -> Avregning -> Innstillinger. Hvis denne innstillingen er deaktivert, vil kontrollrutiner kunne startes via en knapp i avregnings skjema.
 
Versjon 5.22 - 7. mars 2013
 • Slanket takstkontroll regler.
 • Korrigert kontrollregel for C31a-d.
 • Endret rutiner for kontroll av behandlinger under avregning.
 
Versjon 5.21 - 6. mars 2013
 • Oppdatert installasjons program.
 • Klargjort for ASP.
 
Versjon 5.20 - 13. februar 2013
 • Reisebekreftelsen tar kun med behandlinger og utelater trening, møter og ikke betalte. Datolisten er gruppert for behandlingsdatoer.
 
Versjon 5.19 - 11. februar 2013
 • Forbedret funksjonalitet for å fokusere Word ved oppretting/redigering av dokumenter.
 
Versjon 5.18 - 7. februar 2013
 • Deaktivert noen kontrollregler i behandlingsform under behandlings serien for A10 taksten.
 • Det er lagt til behandlings datoer i Reisebekreftelsen.
 • Lagt ved en komponent som varsler om oppgradering.
 
Versjon 5.17 - 1. februar 2013
 • Lagt inn et valg i kasse rapport veiviser for automatisk å overføre et fast beløp til neste dag.
 • L takster er unntatt fra kontrollregler.
 • For pasienter med yrkesskade kaster ikke programmet en feilmelding ved oppretting av trening.
 
Versjon 5.16 - 28. januar 2013
 • Endringer for kilometergodtgjørelse har dessverre ikke kommet med på tidligere versjoner. Denne oppgraderingen setter inn riktig beløp og tilbyr deg å endre registrerte poster med hjemmebehandlinger etter 1. januar.
 • Beløp for varsel av egenandels-tak 2 er endret. 
 
Versjon 5.15 - 23. januar 2013
 • Automatisk funksjon for håndtering av trening.

  Ukesoversikt: 
  - Høyretrykke på en behandling og velge 'Sett inn trening...'. 
  - Eller trykk møtt på en pasient der takstkoden A10 registrert i behandlingsform.

  Dagbok: 
  - Trykke møtt og lagre på en pasient der takstkoden A10 registrert i behandlingsform.
  - Eller velge A10 på et ledig takstkode-felt og lagre.

  Behandlings serie:
  - Ny behandling og en av takstene er A10.
 
Versjon 5.14 - 4. januar 2013
 • Lagt inn en kontroll på Nasjonalitet.
 
Versjon 5.13 - 3. januar 2013
 • Fikset et kommunikasjons problem med en ActiveX komponent.
 
Versjon 5.12 - 2. januar 2013
 • Korrigert takstkontroll på møtevirksomhet ved varsel på E50a takst.
 
Versjon 5.11 - 2. januar 2013
 • Korrigert beskrivelsen av en kontrollregel på A11 taksten.
 
Versjon 5.10 - 2. januar 2013
 • Korrigert en takstkodekontroll regel der systemet varslet feil ved hjemmebehandling med reisetid.
 
Versjon 5.09 - 31. desember 2012
 
Versjon 5.08 - 3. desember 2012
 • Oppgjørsfil navn inkluderer nå personnummer til behandler. Dette kan endres under Vedlikehold -> Avregning -> Innstillinger
 
Versjon 5.07 - 31. oktober 2012
 • Nye postnummer lagt inn i ARKo.
 • Nye NAV kontor lagt inn.
 • Forenklet kodenøkkel bestilling/registrering.
 
Versjon 5.06 - 5. september 2012
 • Pasienten skal betale alt (ikke møtt) og pasienten har frikort gir nå rett egenandel.
 • Mulighet å slå av frikort funksjonalitet både på brukernivå og pr behandlings-serie.
 • Kun 1 varsel ved mangel av henvisningsdato eller diagnore fra behandlingsserien.
 • Refusjons kontroll regler er deaktivert ved bruk av systemet uten refusjonsrett.
 • Tatt vekk en feilmelding ved lukking og lagring av pasientskjema.
 • Ved oppretting av behandling merket "Hjemmebehandling" og "Pasienten skal betale alt" blir nå takstkoder for hjemmebehandling tatt med i kassen. Dette forenkler opplysningskravet for egenandelen.
 • Lagt inn varsel for egenandel. (Vedlikehold -> Pasienter -> innstillinger...)
 • Epikrise og Vurderingsrapport skjemaer har fått tilbake riktig størrelse.
 
Versjon 5.05 - 12. juli 2012
 • Endret angre avregningsknapp i behandlingsskjema fra symbol til tekst.
 • Angre avregning i behandlingsskjema oppdaterer skjema og gjør det klar til endring.
 • Mulighet å åpne en behandling på Ferdig serie som om den skulle vert på en Aktiv serie. Knapp i behandlingsskjema. "Åpne som aktiv behandling...".
 • Mulighet for å slå av kontrollen på henvisende diagnose / HNR. Også mulighet for å kun slå av kontroll for antall tegn i HNR. (Vedlikehold -> Avregning -> Innstillinger...)
 • Ved utskrift av avregning til HELFO er markering for utskrift av Oversikter tatt vekk som standard.
 
Versjon 5.04 - 10. juli 2012
 • Endret kontrollregel for minimumstid og behandlingstid til å kun kontrollere behandlinger og møter.
  Trening, ikke møtt og andre behandlingstyper blir utelatt fra kontroll.
 • Mulighet å slå av behandlingstid kontroll. Denne blir av som standard. (Vedlikehold -> Avregning -> Innstillinger)
 • Mulighet å slå av minimumstid kontroll. (Vedlikehold -> Avregning -> Innstillinger)
 • Innstillingsvalg om å summere "Pasientandeler hittil i år" for alle behandlere eller kun aktiv behandler. (Vedlikehold -> Pasienter -> Innstillinger)
 • Varsel ved fjerning av markering for avregning i behandlingsserien.
 • Endring av takstkode i behandlingsoversikt oppdaterer kassen.
 
Versjon 5.03 - 28. juni 2012
 • Lagt inn L takst endringer gjeldende fra 1. juli 2012.
 • Lagt ved fysioterapiforeskrifter gjeldende fra 1. juli 2012. (System -> Foreskrifter)
 
Versjon 5.02 - 26. juni 2012
 • Nye takster gjeldende fra 1. juli 2012. Dette legges automatisk inn ved oppgradering og varsler hvis det er registrert behandlinger etter 1. juli.
 • System -> Diagnosesøk (internett)... Tar deg med til et elektronisk søkeverktøy levert av KITH.
 • Kontrollrutine for helsepersonellnummer kontrollerer antall tegn.
 • Venteliste sortering etter prioritet sorterer etter dato innenfor de forskjellige prioriteringsgruppene.
 • Lagt inn en mulighet å bruke programmet uten refusjons funksjonalitet.
 
Versjon 5.01. - 13. april 2012
 • Inntektsoversikt: Filteret Beh. merket til avregning tar nå med behandlinger ved utregning av egenandel som er merket med "Ikke Møtt".
 • Sortering i ventelisten sorterer også på utskrift.
 • Valg om å skjule grupper.
 
Versjon 5.00 - 2. april 2012
 • Funksjonen som kontrollerer dobbeltregistrerte behandlinger samt funksjon som kontrollerer behandlingsnummerering i forhold til antall henviste behandlinger, er under avregning begrenset til avregnings-periode.
 • Feilmeldingen: "Subscript out of range" ble i noen tilfeller kastet under avregnings kontroll. Denne er reparert.
 
Versjon 4.99 - 29. mars 2012
 • Korrigert feil i inntektsoversikten der utestående beløp pr definert dato ikke ble oppført som utestående hvis dette ble fakturert etter denne datoen.
 • Automatisk stor bokstav ved registrering av etternavn på pasienten.
 
Versjon 4.98 - 22. mars 2012
 • Fikset en feil i forbindelse med kreditering av behandlinger som hadde øre beløp på refusjonskrav.
 • Elektronisk XML kommunikasjon på Hurtigrapport via Helsenett.
 
Versjon 4.97 - 5. mars 2012
 • Ved utskrift av pasientreiser faks rekvisisjon settes pasientnavn til initialer. Hvis det mangler fødselsnummer eller personnummer, skrives hele navnet ut.
 • Mulighet for valg av skriver ved utskrift av pasientreiser faks rekvisisjon.
 • Melding om at du må installere en standardskriver før utskrift, er rettet på.
 
Versjon 4.94 - 4.96 - 29. februar 2012
 • Gjennomgang av krediteringsrutiner.
 • Elektronisk kommunikasjon av sluttrapport (epikrise) via helsenett.
 • Kodefiks i pasientskjema der det i noen tilfeller kom frem melding om feil ved åpning av skjema.
 
Versjon 4.93 - 6. februar 2012
 • Diagnose Gruppe fordelings statistikk korrigert.
 • Lagt inn kolonne for antall i statistikken: Kommunikasjon / Tverrfaglige møter.
 
Versjon 4.92 - 2. februar 2012
 • Lagt inn ASA 4313 Vedlegg 3 i statistikk (Funksjoner -> Statistikk -> ASA 4313 Vedlegg 3)
 • Lagt inn valg for henvisende institusjon der brukeren kan definere hvilken som er førstelinje- eller andrelinje -tjeneste. (Vedlikehold -> Behandling -> -Henvisende Institusjon)
 • Økt hastighet for kontrollregler ved oppgjør.
 
Versjon 4.91 - 12. januar 2012
 • Fikset et problem der kreditering på en slettet behandling ikke ble med i oppgjørsfilen.
 
Versjon 4.90 - 11. januar 2012
 • Fikset et problem der skjemaet Avregning til HELFO ikke ble presentert riktig på nye installasjoner.
 
Versjon 4.89 - 3. januar 2012
 • Fjernet komponent for gammelt txt oppgjør.
 • Redusert tid for henting av behandlinger klar til avregning.
 • Lagt inn regningsid felt i behandlingsskjema.
 
Versjon 4.88 - 2. januar 2012
 •  Endret kilometer takst i takstregisteret.
 
Versjon 4.87 - 21. desember 2011
 • Kontrollregel på helsepersonellnummer til henvisende lege og henvisende diagnose (fra avregning).
 • Innstilling for å slå av/på kontrollregel for helsepersonellnummer/henvisende diagnose.
 • Tilgang på feilmelding ved oppgjør direkte fra oversikten.
 
Versjon 4.86 - 16. desember 2011
 • Kontrollregel for behandlingsnummerering under avregning henter høyeste tillatte behandlingsnummer fra antall henviste behandlinger.
 • Kontrollregel for frikort er nå deaktivert der behandlinger også er registrert som honorar behandling.
 • På noen behandlinger ble kreditert dato satt til 1899. Dette er korrigert.
 • Teksten Instilling rettet til Innstilling i menyen Vedlikehold
 
Versjon 4.85 - 14. desember 2011
 • Det ble oppdaget en feil der noen behandlinger ble sendt inn til kreditering uten at de var markert for dette. Feilen oppsto i versjon 4.80 utgitt den 28.11.2011. Dette er nå korrigert.
 
Versjon 4.84 - 8. desember 2011
 • Valg ved utskrift av behandlingsoversikt for å inkludere takstbeskrivelse.
 • Kontroll av dobbeltregistrerte behandlinger er begrenset til de siste 9 måneder.
 • Vedlikehold -> Avregning -> Instillinger... For å slå av eller på kontroll av mer enn 24 behandlinger på serie. Kontrollen blir gjennomført ved avregning.
 • Vedlikehold -> Avregning -> Instillinger... For å slå av eller på kontroll av dobbeltnummerering av behandlinger. Kontrollen blir gjennomført ved avregning.
 
Versjon 4.83 - 7. desember 2011
 • Endret en funksjon i forbindelse med låste egenandeler og frikort.
 • Lagt inn en kontroll for å sjekke om frikortandel stemmer med takstregisteret.
 
Versjon 4.82 - 2. desember 2011
 •  Adressert en feilmelding når en gikk på Utskrifter avregning.
 
Versjon 4.81 - 1. desember 2011
 • CE signatur modul har fått inn et filnavn valg under instillinger.
 • Takstkontrollregel for å unngå repetering av D40 lagt til.
 • Kontroll av bruk av A10 takst ved endring av en behandling. En eller annen kombinasjon med denne vil endre type "trening" til "behandling".
 • Lagt inn en behandlings kontrollregel for å sjekke om det er registrert flere behandlinger på samme dato og klokkeslett (på samme pasient).
 • Lagt inn en kontrollregel for å sjekke kombinasjoner av takster gjennom behandlingsserien.
 • Kontrollregel for A1a takst lagt inn.
 • Kontrollregel for A1d takst lagt inn.
 • Ukenavigering fiks.
 • Lagt til en innstilling for kasse rapport veiviseren der en kan velge om en ønsker at beløp som skal overføres til neste dag er det samme uavhengig av bruker. (Vedlikehold->Kasse->Kasse rapport innstillinger...)
 
Versjon 4.79 - 1. november 2011
 • Registrering av behandling på en pasient med frikort kontrollert og korrigert.
 • Ekstra backup funksjoner lagt til for lettere å logge og se backup logg på flyttbare lagringsmedier.
 • Klargjort for kommunikasjon med DIPS og Buypass for oppgjør gjennom Helsenett.
 • Signerte programfiler og installasjonsfil.

 

 
Versjon 4.77 - 8. september 2011
 • Sykemelding
 
Versjon 4.76 - 2. september 2011
 • Kreditering
 
Versjon 4.75 - 30. juni 2011
 • Nytt takstregister med takster både fra før og etter 1. juli 2011. Mer informasjon her.
 • XML oppgjørsform erstatter TXT oppgjørsform
 • Aktivitets logg
 • Helsepersonell lister
 • Endring av takstkoder i behandlingsoversikt i behandlings serien oppdaterer kassen korrekt.
 

 

 

F
o
r

d
i
n

e
f
f
e
k
t
i
v
i
t
e
t